1c689b_44657ba3d6964238be37173af2c5c729.jpg_srz_p_980_205_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
1c689b_0e6cb9b9c2e249368e809ae08a97043e.png_srz_p_78_78_75_22_0.50_1.20_0.00_png

Traduccions en totes les combinacions lingüístiques

SPIDER’S WEB rep un text del client en un idioma i s’encarrega de traduir-lo a un altre.

1c689b_5eab826d522743e388ca35770523bc50.png_srz_p_71_71_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz

Interpretació

Els intèrprets són les persones que fan possible que es puguin entendre dos o varis interlocutors en diferents idiomes. Poden ser intèrprets simultanis, d’enllaç, etc.

1c689b_4d228f303ad244899307f7a5063c3742.png_srz_p_76_80_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz

Maquetacions

Retornem els textos al client en el format que necessiti, i ens encarreguem de tot el procés editorial i d’impremta.

1c689b_00ccda2e730643059ad361cd59d425c4.png_srz_p_69_69_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz

Traduccions jurades

Es tracta de traduccions que requereixen un traductor oficial per donar-ne fe als jutjats.

1c689b_5fffcacba88247c599152dc7f1c8c0d7.png_srz_p_66_65_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz

Correcció

Consisteix en la revisió tant gramatical com estilística d´un text.